Meryemana.net Kütüphane

Kitap seçimi için, kitabın başlığını veya kapak resmini tıklayın.

Bir ara İsa bana : "Seçilmiş ruhların küçük kusurları beni, dünyada yaşayan ruhların günahlarından daha çok üzüyor"  Beni uzaklarda bir yerde arıyorlar ve bulamıyorlar. Benim ölümüm sizi ikna etmediyse acaba ne ikna edebilecek?dedi.

Yazar: 
Rahibe M. Faustina Kowalska Çeviren: Fr.Pierre Caporal

1901 yılında rahip oldu Rahipliğinin ilk yıllarını Sahra çölünde, Beni Abbés’te ve sonra Tamanrasset’te yaşadı. Tek arzusu çölde yaşayan göçebelerin dostu ve kardeşi olmaktı. Dillerini öğrendi ve  kültürlerini anlamaya çalıştı. Tek amacı onları sevmekti, dinlerini değiştirmeyi kesinlikle düşünmedi. Yaşantısıyla İncili haykırmaya istedi.

Yazar: 
Annie de Jesus
Augustinus yaşamını ve Tanrı ile olan ilişkisini dile getir­diği "İtiraflar" adlı kitabını 43 yaşındayken yazmaya başladı. Hayatının dönüm noktasına gelmişti; daha önce öngörmediği yeni bir yaşam tarzına, önce papazlığa sonra da episkoposluğa uyum sağlamaya çalıştı.
Yazar: 
Augustinus Çeviren: Dominik Pamir

Bu kitapta dünyada yankılar uyandıran, inanan inanmayan birçok kişinin ilgisini çeken, İsa’nın Kefeni oldu­ğu iddia edilen Torino’daki Ke­fenden (İtalya’nın Torino kentinde ortaya çıkarılan ünlü kefen) söz ediliyor.

Yazar: 
Kenneth E. Stevenson&Gary R.Habermas/ Çeviren: Dominik Pamir

Bu yapıtında insan ruhunu billurdan bir şatoya benzeten Teresa de Avila'ya göre bu şatonun merkezinde ışık kaynağı olan yüce Tanrı oturmaktadır. Şatonun çeşitli bölmelerinde bulunan katlar merkeze uzaklıkları oranında bu göz kamaştırıcı parlaklıktan paylarını almaktadırlar. Teresa, İnsanları bu şatoya girmeye davet eder.

Yazar: 
Teresa de Avila Çeviren: Dominik Pamir
Her ne kadar bu sayfalarda büyük azizenin dünyada geçirdiği yaşamını adım adım izleyebiliyorsak da, bu sayfalarda azizenin çağımıza bakış açısını, dertlerimize, umutlarımıza, kaygılarımıza ne kada
Yazar: 
Therese de l’Enfant - Jesus

"Fransua’nın tüm ruhu Mesih’e susamıştı. Yalnız kalbiyle değil, bütün varlığıyla, her şeyi O’na adardı. Onunla beraber yaşayan rahipler bilirler ki, her gün ve her an İsa’nın söz­leri dudaklarındaydı. ’’

Yazar: 
İtalyanca metinden derleyen: Astrid İannitto
Politika ve inancın ışığında sıra dışı yaşamının izini süreceğiniz Hafıza ve Kimlik, Papa II. Jean Paul'un ölmeden hemen önce yayınlanan son kitabı olma özelliğini taşıyor.

Yazar: 
Papa II.Jean Paul

1910'un 4 Eylül'ünde Raimondo Kolbe Lekesiz Meryem sunağının önünde onaltı yaşındayken Maksimilyan Maria adını aldı.
               Çömezlik yılını, kendini duaya, derslere ve günlük çalışmaya vererek, dinsel erdemlere alıştırarak, fakirlik ve tövbe ile yaşanan ortak bir Fransisken hayatını tanımaya ve uygulamaya adayarak huzur içinde geçirdi.

Yazar: 
STEFANO MANELLİ Çeviren: ÖZCAN CANLI
Kitaptaki olaylar 1853
Yazar: 
Çeviren: Dominik Pamir

Bir sonraki gece İsa'yı bir direğe bağlı kamçılanmış durumda gördüm. Böğrümden kan yeniden akmaya başladı. Bir hafta boyunca aktı. . .

Yazar: 
LARS ESKELAND

Meryem için Oğlu'nu bize vermesi çok önemlidir. Fakat İsa'nın Peder'e karşı günah işleyip, kendisini çarmıha geren insanlara annesini vermesi hayal bile edemeye­ceğimiz bir davranıştır! Bize annesini bile verdikten son­ra bizden esirgeyecek hiç bir şeyi olmadığından emin ola­biliriz.

Yazar: 
Scott Hahn

O çölün yolunu, bu umut ve çıplak iman yolunu tutarak kendini zor bir işe adadı. Tek başına çetin ve uzun bir yola girişti ve bunun sonu olmadığını göremeyeceğini biliyordu. Arzusu Tanrı’yı daha iyi tanıyıp onu daha iyi sevmek için kalpleri hazırlamaktı.

Yazar: 
Charles de Foucauld

 Benedetta Bianchi Porro'nun Günlüğü
ve Mektupları

Yazar: 
ANNA M. CAPPELLI

(Tanrı elimden tuttu... ve Onu gözüm kapalı, sınırsız bir güvenle izledim).

Yazar: 
Rahibe Madlen

Bu kitap, Meryem Ana’nın hayatını, İncil’in sözlerine ve özel­likle Meryem Ana’yı tanımış ve ondan özel bilgiler almış olan Luka’ nın İncil’ine göre çizmektedir.

Yazar: 
İtalyanca metninden derleyen: ÖZCAN ÇANLI

Doğum Tarihi: 16 Temmuz 1193
Ölüm Tarihi: 11 Ağustos 1253
Azize ilan ediliş tarihi: 1255
Klara’nın ailesi Offreduccio kontlarına bağlıydı ve büyük derebeylerin neslinden gelmekteydi.

Yazar: 
Vittoria Marina

Birine hediye götürmek minnettarlık ve takdir işareti, özellikle de sevgi işaretidir. Nitekim sevgi öz olarak “kendini bir başkasına ya da başkalarına armağan etmektir”, tam bir sunuştur, yanındakine kayıtsız şartsız açılıştır, tam bir paylaşımdır. Demek ki sevgi bencilliğe ve içe kapanmaya karşıdır. Gerçek sevginin her şekli Tanrı sevgisinin ifadesidir.

Yazar: 
NOVELLO PEDERZİNİ

Michele ve İsa’nın dostluğu yalnız sözlerle kısıtlı değildi. Michele inançla şunları söylüyordu: "İsa, sen Haç’ı benim için taşıdın ve ellerin, ayakların çivilenmiş şekilde öldün. Dostum olmak sana pahalıya mal oldu.

Yazar: 
Oratoryo St.Esprit Don Bosko Kooperatörleri

Giovanni 20 yaşında olduğunda, rahip okulu   için   artık   hazırdı  ve   beraberinde   imrendirecek

Yazar: 
DON BOSKO

Azize Mazzarello, ’’Yardımcı Meryem Ana’nın Kızları’’ Kuruluşu’nun Kurucu Ortağıdır.
Doğum tarihi: 9.

Yazar: 
Oratoryo St.Esprit Don Bosko Kooperatörleri
Kişiye sevinmeyi, sevmeyi veya ağ­lamayı öğretmek mümkün olmadığı gibi, dua etmeyi öğret­mek de mümkün değildir. Dua içimizde var olan bir içgüdüm­den gelir, bu içgüdüm üretilmez, ancak izlenir.
Yazar: 
JEAN LAFRANCE

HIRİSTİYANLARIN DUASI
Dua etmeyi bilen bir kişi, iyi yaşamayı öğrenmiş bir kişidir.

Yazar: 
İtalyanca metinlerden derleyen: Giovanni Scognamillo

Azizlerin hayatları ve örnekleri, dini öğretimin kıymetli kaynağıdır. Asırlardan beri akan bu kaynağın sularından bolca içebiliriz.

Yazar: 
İtalyanca metinlerden derleyen: Giovanni Scognamillo