Sayfa 1

ÖNSÖZ

 

               Türkiye’de bulunan Hıristiyanlara Hıristiyan öğretisinin bir özetini sunmaktan memnunluk duyuyoruz. Bu öğreti II.Vatikan Konsiline göre oluşturuldu.

               Bu küçük kitap Hıristiyan iman, ümit ve sevginin, yani "Büyük İman Duası", "Göklerdeki Pederimiz" ve "Selam Sana Meryem" duasının, Tanrı ve Kilise emirlerinin ve Kutsal gizemlerinin sade bir dille açıklanmasıdır.

               Öğretim yönünden tam olan bu kitap, bize kısaca nasıl inanmamız, ümit etmemiz, sevmemiz gerektiğini ve kurtuluşa götüren yolu nasıl izlememiz gerektiğini öğretiyor. Ayrıca Tanrı’nın yolunda bize yardım etmek için başlıca erdemleri ve kötü alışkanlıkları tanıtıyor.

               Bu kitap yalın ve pratik bir kitaptır. Çocuklar tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde, soru-cevap halinde hazırlanmıştır. Kutsal Yazılar’dan aktarılan parçalar, din dersi veren kişilere Tanrı’nın Sözü’nden ve özellikle İncil’den yararlanarak dersleri açıklama methodunu gösteriyor.

               Soru-cevap yöntemi okuyuculara büyük yarar sağlıyor. Her soru açık bir şekilde soruluyor; yanıtlar ise kısa, yalın ve tamdır. Sokrat yöntemi denilen bu yöntemin uzun konuşmalardan daha etkili olduğu saptanmıştır. Daha geniş öğretileri ve açıklamaları isteyenler için HIRİSTİYAN İNANCI adlı kitap tavsiye edilir.

 

               P.Luigi İannnitto

               Sent Antuan Kilisesi – İstanbul, 8 Eylül 1987