Sayfa 1

Mat 26,5: «Bayramda olmasın ki, halk arasında kargaşalık çıkmasın» diyorlardı.

Halkın iyiliğini düşünüyorlardı. Herkes kalbinde bir karara varmıştı: O'nun ölmesi gerekiyordu. Bunu, olabildiğince temiz bir şekilde halletmek gerekiyordu. Her şey tekrar tartışmaya açılamazdı: bu, ağır sonuçlar doğurabilirdi, özellikle de herkesin kendi yüreğini değiştirmesini gerektirebilirdi.

Nasıl bu kadar ileri gidiliyor? Peder Allah sorgulanmadı. Peder'in isteği aranmadı. Bunu kimse düşünmedi mi, yoksa kasten mi unutuldu.

Bu bilinen bir şeydir, Peder herkesin iyiliğini düşünür ve bu kendi arzularımıza zıt olabilir. Bunun için O'nu "rahatsız etmeyelim" ve isteğimizi yapalım.

Allah'ı dinlemeye koyulmak, belki başka davranışlar veya sorunlara başka çözümler olabileceğini kabul etmek olur: kendi cahilliğimizi görmek ve kabul etmektir. İyinin ve kötünün nerede olduğunu ben biliyorum, veya yeteri kadar bildiğimi sanıyorum. Adam iyilik ve kötülük ağacının meyvelerinden yemedi mi? Bu yüzden o, Allah olmadan yapabilir. Kendi kendime yetebilirim!

Buna ikna olduğum için, insanlar buna ikna oldukları için, en büyük haksızlıklar doğar. İyiyi ve kötüyü tanıyan veya tanıdıklarını sanan insanlar, kendi yollarında ilerlerler ve bu yolda karşılaştıkları kardeşlerine engeller koyarlar, hatta onları çarmıha germeye kadar ileri gidebilirler.

Ve bunu, kimsenin farkına varmadığı bir biçimde yaparlar.

Onlar, "iyi" olanı yaptıklarını düşünürler.

Ama bu, Baba'ya itaat değildir. Herhangi bir Allah'ı değil, Baba'yı açıkça sorgulamadıysan, her yaptığın iyilik, bir hesap olabilir, Üzeri örtülü bir bencillik olabilir, diplomasi olabilir.

Seni dinleyeceğim Baba, kurtarmayı seven ve isteyen kalbine kulak misafiri olacağım. Yeni eylemler ve yeni sözler bulacağım, sana itaat ederek, halk için kalıcı iyiliği bulacağım.