KATOLİK KİLİSESİ AYİN KİTABI

Yazar: 
Katolik Kilisesi
Sayfalar: 9

Ayin esnasında Rahip ve Cemaat arasında geçen konuşmalar ve dualar.