Sayfa 1

R :  (Rahip)
C :  (Cemaat)CEMAATİN TOPLANMASI VE ALLAH'TAN AF DİLENMESİ GİRİŞ DUALARI

Giriş ilahisi sırasında, Rahip sunağa doğru gider, onu öper ve haç İşaretinİ  yaparak şöyle der:

R.              Peder, Oğul ve Kutsal Ruh'un adına.

C.              Amin.

Rahip cemaati şöyle selamlar:

R.              Rabbimiz Mesih İsa'nın lütfu, Peder Allah'ın   sevgisi ve birlik sağlayan Kutsal Ruh'un kudreti   daima sizinle beraber olsun.

C.              Ve  sizin  ruhunuzla.

Selam şöyle de olabilir:

R.              Rab sizinle olsun.
C.               Ve sizin ruhunuzla.

Veya:

R. Pederimiz Allah ve Efendimiz Mesih İsa sizlere barış ve kurtuluş bağışlasın.
C.               Şimdi ve her zaman Allah'a şükredelim.

Rahip müminleri tövbe etmeye davet eder:

R. Kurtuluşumuzun gizemini kutlamadan önce günahkar olduğumuzu hatırlayalım ve pişmanlık duyarak Allah'tan af dileyelim.

R.C. Her şeye kadir Allah'a ve size kardeşlerim, düşüncelerimle ve sözlerimle, eylemlerimle ve ihmallerimle çok günah işlediğimi itiraf ediyorum. Gerçekten günah işledim. Bu nedenle bakire Meryem Ana'ya, Meleklere, bütün Azizlere ve size, kardeşlerim, yalvarıyorum, benim için Rabbimiz Allah'a   dua   ediniz.