Sayfa 0

Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri (Özet) Kitabının yayımlanmasına onay veren MOTU PROPRIO

 

Saygıdeğer Kardinal, Patrik, Başepiskopos, Episkopos, Papaz, Diyakoz Kardeşlerime ve Tanrı Halkının tüm mensuplarına

 

II. Vatikan Konsili'nin kapanışının yirminci yılı nedeniyle olağanüstü toplanan episkoposlar Sinodu Meclisi'nde istenen Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabını hazırlama çalışmalarına bundan yirmi yıl önce başlandı.

1922'de saygıdeğer ve sevgili selefim Papa II. Jean-Paul tarafından açıklanan bu kitabı Katolik Kilisesine vermiş olduğu için Rab Tanrı'ya sonsuz şükranlarımı sunarım.

Katolik doktrinin öğretilmesinde  emin ve gerçeğe uygun referans alınacak  ve yerel din kitaplarının hazırlanmasına yarayacak bir metin olarak öncelikle episkoposluğa hitap eden bu değerli armağanın çok yararlı olduğu, her şeyden önce episkoposluk tarafından önemli ve olumlu olarak kabul görmesiyle onaylanmıştır. Günümüze dek elliden fazla dile çevrilmiş olması nedeniyle bu kitabı tanımış ve onu takdir etmiş Tanrı Halkının tüm bileşenleri tarafından, bu kitap  uygun ve dikkate değer bir kitap olarak kabul edilmesiyle de onaylanmıştır.

Şimdi de büyük bir sevinçle bu Kitabın özetini onayladığımı ve  çıkacağını resmen açıklıyorum.

Ekim 2002'deki uluslararası din dersi ile ilgili Kongre'ye katılanlar , Kilise içinde yokluğu hissedilen böyle bir kitabın çıkmasını çok isteyerek buna ön ayak olmuşlardır. Bu arzuyu benimseyerek artık aramızda olmaya selefim şubat 2003'te bu özet kitabın hazırlanmasına karar vererek, kitabın redaksiyonunu başkanlığımdaki sınırlı sayıdaki kardinalden ve uzman bazı yardımcılardan kurulu bir Komisyona havale etti. Çalışmalar sırasında bu özetin bir taslağı Episkoposlar Konferansı'nın tüm kardinallerine ve başkanlarına sunuldu, büyük bir çoğunluk kitabı benimseyip uygun olduğuna karar verdi.

Bugün evrensel Kilise'ye sunduğum bu özet, Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabının güvenilir ve sadık bir sentezidir. Selefimin arzuladığı gibi, inanan ya da inanamayan kişilere Katolik inancının panoramasının bütününü kapsayan bir bakışla kucaklamasını sağlayacak bir tür vade-mecum oluşturacak şekilde Kilise inancının temel ve önemli tüm öğelerini özlü biçimde içermesidir.

Yapısıyla, içeriğiyle ve diliyle,  Katolik Kilisesi din ve Ahlak İlkeleri'ni doğru bir şekilde yansıtıyor, ve bu sentezin oluşturduğu canlandırıcı yardımı sayesinde daha çok kimse tarafından bilinecek ve derinlemesine incelenecektir.

Her şeyden önce bu özeti güvenle tüm Kilise'ye ve her Hıristiyana ayrı olarak sunuyorum, öyle ki bu üçüncü bin yılda, herkes onun sayesinde hangi yaşta olurlarsa olsun, hangi ulusa mensup olurlarsa olsun Mesih'e inanan herkesi ve tüm Kilise cemaatlerini belirginleştirecek yenilenen inanç eğitimi ve Hıristiyanlaştırma çabasında yeni bir atılım kazanacaktır.

Ne var ki bu özet, kısalığında, açıklığında ve bütünlüğünde tutarsız ve çok sayıda mesajları olan bir dünyada yaşayan ve Tanrı tarafından Oğlu'nun Kilisesine emanet edilen Gerçek Yaşam Yolunu bilmek isteyen her kişiye ayrı ayrı hitap etmektedir.

Bu kendini kabul ettirmiş özeti okuyarak herkes özellikle Mesih'in ve Kilise'nin Annesi Çok Kutsal Bakire Meryem'in aracılığıyla Tanrı'nın insanlığa vermiş olduğu üstün Armağanın tükenmez güncelliğini, biricikliğini ve güzelliğini hep daha iyi bir şekilde tanımayabilir ve benimseyebilir: "Yol, Gerçek ve Yaşam" (Yu 14, 6) olan  biricik Oğlu Mesih İsa'yı.

 

Bu yazı papalığımın birinci yılında, havari Petrus ve Paulus'un Bayramlarının arifesinde, 28 Haziran 2005 tarihinde yazılmıştır.