Sayfa 19

BÖLÜM 5

İSKENDERİYE OKULU

İnanç İle Kültür Arasında Karşılaşma

(202-251)

 

İskenderiye Okulu

2. yüzyılın sonunda Mısır’ın İskenderiye kenti, İmparatorluğun başkenti olan Roma’dan sonra tüm Akdeniz havzasının en önemli kenti idi. Avrupa’yı Asya’ya bağlayan büyük deniz ve karayollarını kavşağında bulunan ve çok önemli bir iktisadi ve ticari merkez olan İskenderiye, aynı zamanda bilinen dünyanın tüm felsefe ve dinlerinin bir araya geldikleri antik çağın en canlı aydın merkezi idi.

Bilinirci sapkınlığın beşiği olan İskenderiye’de İskenderiye Okulu olarak bilinen (Yunanca’da διδασκαλειον) ve bilinirciliğe karşı mücadelenin en iyi teşkilatlandırılmış dayanak ve merkezi olan o özel Hıristiyan kurumu da şekillendirilecektir. İskenderiye Okulunun başlangıçları, bugün bile derin karanlıklarla örtülmüştür. Hareketi başlattığı sanılan Sicilyalı Pantenus’ un sadece adı bilinmektedir (ancak savunucu Atenagoras ’tan söz edilmiştir!). Fakat İskenderiyeli Clemens ile bu kuruluş kesin ve belgelenmiş bir kimlik kazanıp, şaşırtıcı bir aydın güç ile tarihe adımlarını atmaktadır.