Sayfa 1

Rahibe M. Faustina Kowalska

  

KÜÇÜK GÜNLÜK

 

Ruhumda

ilâhi merhamet

Çeviren : Fr.Pierre Caporal              Papalık Kültür Kurulu Başkanı 

KARDİNAL PAUL POUPARD’ın 

Rahibe Faustina KOWALSKA’nın

"Küçük Günlük"ün yeni baskısına

 

ÖNSÖZ

Faustina’nın azizlik katına yükselişinden hemen sonra Küçük Günlük’ün yeniden basılmasına sevindim. Mesih İsa’nın, özellikle 20 inci yüzyılda, insanlara merhametini hatırlatmak istemesi anlamlıdır. Bunu gerçekleştirmek için Polonyalı Masova kentinden basit bir kadının, manastırında aşçılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi görevleri yapan bir rahibenin aracılığını seçti. "Eski Antlaşmada halkıma peygamberleri yıldırımlarla gönderiyordum. Bugün seni tüm insanlığa merhametimle gönderiyorum. Acı çeken insanlığı cezalandırmak istemiyorum, onu iyileştirmek, merhametli yüreğimde kucaklamak istiyorum... Tüm dünyaya merhametimden söz et... Hiçbir sefalet merhametimi aşamaz" (Günlük).  Bu Rab’bin İkinci Dünya Savaşının arifesinde verdiği, fakat Üçüncü binyıla açılan peygambersel bir iletidir. Üçüncü binyıla hazırlanması için Kilise’nin bir pişmanlık ve tövbe sürecine girmesini sağlamak üzere görevlendirilen Papa İkinci Jean Paul’ün de bir Polonya halkından olması ve Papalığının hemen başında, 1980 yılında, ikinci Papalık Genelgesinin konusunun merhamet olması, gerçekten anlamlı değil midir? Esinlenmiş bu "Dives in misericordia" metni, Allah’ın merhameti gizeminin, iman gerçeği ve Hıristiyan yaşamının yapıtsal bir unsuru olarak, derin bir ifadesidir

"Babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olunuz" (Luka 6, 36).  Allah’ta merhamet bizi Kutsal Üçlük sırrının merkezine ulaştıran bir öz niteliktir. Gerçekten bu gizem bir armağan gizemi, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un arasında, sonsuz bir değişimle fışkıran sevgi armağanıdır. Aynı özde Kişiler arasındaki bu ebedi iletişim,  karşılıklı tam bir tanımanın sevgi gizemidir. Allah, bu sevgisini biz yarattıklarına iletmek istedi ve bu amaçla, karşılıksız olarak, merhameti yarattı. Siena’lı Aziz Katerina’nın dediği gibi, merhamet "merhamet zengini"  Allah’a doğru açılan bir köprüdür.

Harika Dives in misericordia Papalık genelgesinde, Papa 2 inci Jean Paul, merhameti; sevginin ikinci adı, sevenin kaçınılmaz girişimi olarak adlandırıyor. Bir Hıristiyan, ancak yüreğini kardeşlerinin sefaletine açarak gerçek bir Hıristiyan hayatı yaşayabilir. Yüzyıllar boyunca dünyada merhamet etkinliklerini sürekli geliştiren Kilise’nin özgün davranışıdır. Bunun içindir ki Diyakos Lorenzo, kendisinden Kilise’nin hazinelerini getirmesini isteyen putperest İmparatora, hastaları, özürlüleri, dilencileri getirmişti. Merhamet, insanları günahtan kurtarmak ve kötülükten çıkarmak için Baba’sı tarafından gönderilmiş Mesih İsa’da şekil almış Hıristiyan gizemidir. "Ebedi sevginin, insanın yeryüzündeki yaşamının en acı verici yaralarına bir dokunuşudur" ((Paul Poupard, Dinler Sözlüğü, PUF, Paris 1992, Merhamet maddesi, sayfa 1328-1331).

Kilise Babalarının öğretisine göre,  eğer insanın Allah olması için, Allah insan olduysa, insan yeryüzündeki yolculuğunda, Allah’ın davranışlarının aynını sergilemeli ve tanıklığında, merhametli olmalıdır. Korkunç bir reddedişten sonra Petrus örneğinde olduğu gibi, günahkârın da günahının bilincinde, alçak gönüllü fakat güçlü olarak ayağa kalkmasını ve yeniden yola çıkmasını sağlayan tek yol, yeni insanlığa götüren bağışlama yoludur.

Merhamet, Hıristiyan’ın bilgeliği;insanlığı kurtarıcı lütufla sulamak ve onu kurtarmak için,  Haça gerilmiş Mesih’in delinmiş Yüreğinden bin yıllarca fışkıran kan ve su selidir. Kaynağı Tanrısaldır. Yatağı sırsaldır ve akışı, armağanlarını Vaftiz, Tövbe de Efkaristiya sırları aracılığıyla dağıtan Kilise tarafından düzenlenir. Modeli, Ebedi Baba’nın sevgi dolu Merhametinin başyapıtı ve hazinesi, Kutsal Bakire, Nasıralı Meryem’dir. Evlat, Eş ve Anne olan "merhametin Annesi" Meryem, bize Hıristiyan yaşamımızın kaynağı ve sonu olan merhamet gizemini açıklıyor. Lekesiz Meryem’in gizemi bize, Meryem’in izinde, bizi Baba’nın sevgili çocukları kılan merhametli sevginin karşılıksızlığını bildiriyor. Meryem’in Tapınağa sunulma gizemi bize, Üç Tanrısal Kişiliğin ebedi sevgi girdabında kaybolmaya çağrılmış ruhumuzun düğününü açıklıyor. Meryem’e Müjde gizemi bize, Allah’ın bizi merhametinde, eşi olmayan bir şekilde, kurtarıcı eylemine ortak kılmak istediğini bildiriyor. Bu, Rahibe Faustina’nın sevgiyle yaşadığı ve üyeleri olduğumuz Kilise’nin gizemidir. Onunla birlikte : "İsa, sana güveniyorum" sözünü tekrarlamayı seveceğiz...

Bu yeni binyılın başında Allah, merhamete o kadar susamış dünyaya kendisine bir yol açmak için bizi bir araç olarak kullanmak istiyor. Papa 2 inci Jean Paul’ün, "novo millennio ineunte" (yeni binyılın başlarında) genelgesinde bizi davet ettiği gibi, Hıristiyanların Baba’nın sınırsız merhametinin tanıklığına yenilenmiş bir coşkuyla sorumluluk almaları gerekir. Kilise’nin teknesi, güvenle izlediği Sabah Yıldızının önderliğinde Tanrısal merhametin sularında ilerliyor. Böylece Papa’nın dileğini yanıtlamış oluyor : "Meryem’in bir gün Rahibe Faustina’ya söylediğinin, herkesin yaşamasını yürekten diliyorum :’Ben sadece Göklerin Kraliçesi değilim, aynı zamanda Merhametin Annesi ve senin Annenim’ (Günlük, 141)."

Tanrısal Merhametin Elçileri Palloti’li Rahipler tarafından yeniden yayınlanmış Rahibe Faustina’nın mütevazi Defterleri, edebi iddiası ve ince kültür iddiasından uzaktır. Onları coşkuyla okuyacaklarının onlarda Rabbin yenilenmiş bir sevgiyle azizlik kültürünü bulmalarını ve Rahibe Faustina ile şunu söyleyebilmelerini diliyorum : "Allah beni tamamıyla sardı. Ruhum sevgisiyle alevleniyor.  Sadece sevdiğimi ve sevildiğimi biliyorum. Bu bana yeter. Gün boyunca Kutsal Ruh’a sadık kalmaya ve İsteklerini yanıtlamaya çalışıyorum. Sesini dinleyebilmek için içimde sessizlik yapmaya çalışıyorum..."

               7 nisan 2002, Pazar.

               Tanrısal Merhamet Pazarı                             Paul Kardinal Poupard