Sayfa 1

Marta Maria ve İsa

Göksel babanız bilir...

  

  Mariya ve Marta iki kız kardeştirler.

  İsa’yla Karşılaşmanın iki şekli

  İsa’yı sevmenin iki şekli

  İsa’ya dua etmenin iki şekli

  Yaşamanın iki şekli

  Ayırt eden İsa

Peder Vigilio Covi

   İki kız kardeş aynı evde oturuyorlardı.Evlerini sevgileri ve varlıklarıyla evlerini insanlara açıyorlardı.Yaşamlarının şanslı bir gününde İsa onların köyünden geçiyordu.Onlar fırsatı kaçırmayarak önce evlerine davet ettiler.

  Marta evde misafirleri ağırlayandı: ve İsa’yı evine kabul etti.

  Marta ismi kendisine bu görevi yapmakta öncelik tanıyordu. Adının anlamı ev sahibesi demekti. Gerçek bir ev sahibi gibi, sıra dışı misafir için olağanüstü hazırlıklar yaptı.

  Gerçeği söylemek gerekirse onun durumunu tahmin edebiliyorum. Çünkü bende pek çok kez davet edildiğim zaman bunu yaşadım.

  Ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum: Şimdi ben önemliyim. Ben İsa’yı davet ettim: Öyle hizmet etmeliyim ki kendini çok iyi hissetmeli hiçbir şeyi eksik olmamalı. Ben bu durumlarda neyin gerekli olduğunu çok iyi biliyorum. Ben hazırlarım eğer ben olmasaydım....

  Kesinlikle Marta bütün bunları sevgi için yapıyordu, onu bütün yüreğiyle ve bütün enerjileriyle sevdi.

  Ama o İsa’yı sevmek için kendine çok fazla dikkat etmeye başladığının fark etmedi ve kendi kendini dinlemeye başladı. Bunu kimseye sormadan hatta İsa’ya bile sormadan kendi kendine karar verdi. Tek kelimeyle söylenebilir ki kendi kendine egoçentrik bir sevgiye hayat verdi. Kendi benliğinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bunun farkına varmadı ve devam etti.

              Meryem de İsa’yı sever, ama o evin patronu değildir. O farklı bir sevgi besler eve gelen için .

  İçinden geçenleri tahmin edebiliyorum. İsa babaya hizmet etmekle, buraya gelmesinin bir amacı var. Kim bilir davetimizi neden kabul etti. Belki bana bir üzüntüsünü veya bir arzusunu dile getirmeye gelmiştir. Kesinlikle Tanrı’nın isteğini anlamakta bana yardımcı olacaktır ve kendi görkeminden bir şeyler görmemi sağlayacaktır.

              Meryem İsa’yı, onun arzularını ve yüreğinden geçenleri izler. Kendini önemsemez. İyi bir intiba bırakama telaşına düşmez. Onun için önemli olan İsa’dır.

  Marta için İsa’ya duyduğu sevgi egosundan kaynaklanır. Meryem’in İsa’ya duyduğu sevgi ise karşı tarafa duyulan sevgiden kaynaklanır.

  Onların İsa ile ilişkisi iki türlü farklı dua şeklini sunar. Dua: Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile Tanrı ile olan ilişkimizi geliştirmek ya da ihmal etmektir.

  Marta İsa ile ilişkisinde ev sahibidir. İsa ise misafir. Meryem ise İsa’yı ev sahibi, kendini de misafir olarak görür.

  İsteklerini ifade etmeye ve yapmayı düşündüğü şeyleri ona bırakır. Meryem itaat etmeye hazırdır.