Sayfa 2

Meryem Ana Evi içi

 

İsa’nın haçı yanında, annesi, annesinin kız kardeşi (Kleopas’ın zevcesi) Meryem ve Magdala’lı Meryem bulunmakta idiler.Annesini ve onun yanında sevdiği havariyi gören İsa, annesine: ‘’İşte Oğlun’’, Sonra havariye: ‘’İşte annen’’demiştir. Bu andan itibaren, havari onu evine aldı. (Yuhanna 19,25-27)