Sayfa 48

EK 3

İSA’YA İMAN EDEN LAİK ÜYELERİN HAKLARI VE GÖREVLERİ ÜZERİNE  

KİLİSE KANUNUNDAN ALINTILAR

Kn. 224 Mesih’e iman eden laiklerin görev ve hakları bu kanunda bu başlıkla sıralanmıştır. Ek olarak bu görev ve haklar tüm İsa’ya inananlar ve diğer kanunlarda belirtilenler içindir.

Kn. 225 §1. Laik insanlar, tüm Mesih’e inananlar gibi, vaftiz ve Kuvvetlendirme ile havarilik görevine çağrıldıklarından, bu genel görevle bağlıdırlar ve bireysel olarak ya da topluluk içinde Tanrısal Kurtarış mesajının dünyadaki tüm insanlar tarafından bilinmesi ve kabul edilmesini başarmak üzere çalışmak hakkına sahiptirler. Bu görev özellikle kendileri olmazsa insanların Mesih İsa'yı tanıma ve İncil'i bilme imkanlarının olmadığı durumda daha da gereklidir.

§2. Ayrıca her birinin koşullarına göre özel görevleri yayma ve dünyasal şeyleri İncil’in ruhuyla kusursuz bir şekilde düzenlemek yükümlülüklerini yapabilirler. Bu şekilde özellikle dünyasal işleri ve görevleri yaparken Mesih İsa’ya tanıklık verebilirler.

 

Kn. 226 §1. Evli ve özel bir görevle bağlı olanlar, kendi çağrılarına uygun olarak evlilikleri ve aileleriyle Tanrı’nın halkını inşa etmek için çalışmalıdırlar.

§2. Çocuklarına yaşam verdikleri için ebeveynler onları eğitmek üzere en ciddi görev ve hakka sahiptirler. Bu nedenle Hıristiyan ebeveynlerin birinci sorumluluğu çocukları için Kilise ile uyum içinde Hıristiyan eğitimi vermeyi temin etmektir.  

 

Kn. 227 Mesih’e inananların laik üyeleri, tüm vatandaşların dünyasal özgürlüklerine kendilerinin de sahip olduklarını bilme hakkına sahiptir. Her ne kadar bu özgürlüğü kullanırken davranışlarının İncil ruhuyla etkilendiğinden emin olmalılarsa da Latin Katolik Kilisesi’nin Öğretisi’nde önerilen öğretiye dikkat etmelidirler. Fakat görüşleri sorulduğunda kendi görüş açıları değil Kilise’nin öğretisi olarak tanıtmakta dikkatli olmalıdırlar.  

 

Kn. 228 §1. Laik insanlar, kanunun gözetimiyle Kilise görev ve işlevlerini yerine getiren Kutsal Çobanlarla birlikte çalışma kapasitesine uygun bulunurlarsa bu görevleri yerine getirebilirler.

§2. Bilgi, bilgelik ve ahlaklılık özelliklerine sahip Laik insanlar uzman ya da öğütçü olarak yasaya uygun Kilise Çobanlarına yardım sunabilirler.  

 

Kn. 229 §1. Laik insanlar, Hıristiyan öğretisini bilme ve elde etme hak ve görevine sahiptirler. Böylece bu öğretiye uygun yaşamak, onu ilan etmek ve gerektiğinde savunmakla ve kendilerine düşen havarilik görevini yerine getirmekle bu görev ve hakkın gereğini yapmış olurlar.

§2. Ayrıca Kutsal Bilimlerin tam bilgisini edinme hakkına da sahiptirler. Kilise üniversite ya da fakültelerinde ya da dinbilim enstitülerinde okumalara katılıp akademik derece alabilirler.

§3. Bunun gibi, uygun oldukları gözlemlenip karar verildikten sonra yasaya uygun Kilise’nin yetkisinden aldıkları yetkinlikle kutsal bilimleri öğretmeye gönderilebilirler.

 

Kn. 230 §1. Yaşı ve yetenekleri episkopal Konferans tarafından açıklanan gereksinimlere uygun laik kişilere okuyucu ya da yardımcı olarak litürjik ayinde tanımlanan görevler için sabit bir görev verilebilir. Bu görevin verilmesi, Kilise’den ücret ya da bağış alınması hakkını vermez.

§2. Laik insanlar litürjik eylemlerde okuyuculuk görevini kalıcı olarak yerine getirmeyi üstlenebilirler. Bunun gibi tüm laik insanlar sunucu, mezmurcu ve benzeri görevler için kanuna uygun şekilde görevler üstlenebilirler.

§3. Kilise’nin gereksindiği ihtiyaçlar ve görevlilerin müsait olmaması durumlarında laik insanlar, okuyucu ya da yardımcı olmasalar da onların foksiyonlarını yerine getirebilirler; bunlar; söz okuma görevini yerine getirmek, litürjik duaları yapmak, vaftize hazırlamak, Kutsal Komünyon dağıtmak, yasaya uygun olarak laik insanlar tarafından yapılabilirler.

 

Kn. 231 §1. Sürekli veya bir süreliğine Kilise’ye özel hizmet sözü vermiş olan laikler istenen görevi uygun biçimde yapmalıdırlar, doğru bir şekilde yapmak için çabalayarak, ciddiyetle ve özenle bu görevi yerine getirmelidirler.

§2. Kn. Madde 230 §1’e önyargıyla yaklaşmadan koşullarına göre gereken ücreti alma hakkına sahiptirler, yine sivil kanunların yaklaşımına göre kendi ve ailelerinin ihtiyaçlarını sunabilirler. Bunun gibi, sigorta, sosyal güvenlik ve tıbbi yardım haklarına da sahiptirler.