MERYEM ANA SEVDALISI / MAKSİMİLYAN KOLBE

Yazar: 
STEFANO MANELLİ Çeviren: ÖZCAN CANLI
Sayfalar: 41

1910'un 4 Eylül'ünde Raimondo Kolbe Lekesiz Meryem sunağının önünde onaltı yaşındayken Maksimilyan Maria adını aldı.
               Çömezlik yılını, kendini duaya, derslere ve günlük çalışmaya vererek, dinsel erdemlere alıştırarak, fakirlik ve tövbe ile yaşanan ortak bir Fransisken hayatını tanımaya ve uygulamaya adayarak huzur içinde geçirdi.