MERYEM ANA’NIN HAYATI

Yazar: 
İtalyanca metninden derleyen: ÖZCAN ÇANLI
Sayfalar: 128

Bu kitap, Meryem Ana’nın hayatını, İncil’in sözlerine ve özel­likle Meryem Ana’yı tanımış ve ondan özel bilgiler almış olan Luka’ nın İncil’ine göre çizmektedir.