Sayfa 1

1. DUA ETMEK GEREKLİDİR.

"Dua etmeyi öğrenmek istiyorum, ama nereden başlamalıyım? Ne yapmalıyım? İzleyeceğim yol ne olmalı?"

Bu kitapçık bu soruları basit ve net bir biçimde yanıtlamaya çalışacaktır.

 

               İsa Duadan Çok Bahsetti

İsa, sözcük ve hareketlerle konuştu. Neredeyse İncil’in her sayfası dua üzerine bir derstir. Hatta herhangi bir kadın veya erkeğin İsa ile karşılaşması dahi dua üzerine bir derstir diyebiliriz.

İsa, Tanrı’nın imanla yapılan istekleri her zaman cevaplandıracağını söylemiştir. Zaten hayatı da bu gerçeğin bir kanıtıdır. İsa kendisine imanla başvuran herkese, Yahudi olmayanlara bile daima cevap verir, kimi zaman mucizeler sunardı. Eriha’lı kör Bartimay, yüzbaşı, Fenikeli kadın, Yair, kanaması olan kadın, Lazarus’un kızkardeşi Marta, ölen oğlu için ağlayan dul kadın, saralı çocuğun babası, Meryem Kana’daki düğünde, duanın faydaları üzerine muhteşem sayfalardır.

               İsa, aynı zamanda dua üzerine dersler de vermiştir :

·               Dua ederken laf kalabalığı yapmamamızı öğretmiş, boş sözleri yasaklamıştır : "Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar, söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar" (Matta 6,7).

·               Gösteriş yapmak için dua etmememiz gerektiğini öğretmiştir : "Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın! Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarına dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır!" (Matta 6,5).

·               Dua etmeden önce bağışlamayı öğretmiştir. "Dua ettiğiniz zaman, birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki, göklerde olan Babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın" (Markos 11,25).

·               Sabırlı olmayı öğretmiştir : "Hiç usanmadan, her zaman dua etmek gerekir" (Luka 18,1).

·               İmanla dua etmeyi öğretmiştir : "Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır" (Matta 7,7).