Sayfa 1

Ruhsal sohbetler

 

"Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin" Kol 3,16İsa’nın Havarilerinin bu ruhsal sohbetleri yaptığını hayal ettim.

Aslında bunlar İsa’nın öğrencileri olan hepimizin iman yolunda yaşadıklarımızın bir ifadesidir. Havarilerin adlarını kullandım; çünkü bu, dikkati çekmek için ve her zaman ve her durumda Rab İsa’ya yönelmiş olarak kalmak içindir.

P. Vigilio Covi

 

1.   Herkesten farklı

Matta, İsa’yı gerçek anlamıyla sevebilmeyi o kadar çok istiyordu ki bunun için elinden gelen herşeyi yapmaya hazırdı, ancak problem ne yapacağını bilmemesiydi. İsa’yı gerçekten sevmek acaba ne demekti?

               Bu soruların pençesine kapılmış olan Matta sonunda kendince bir çözüm buldu ve: "İsa için önem taşıyan kişileri taklit ederim olur biter!" diyerek karara vardı ve böylece tek tek Mesih İsa’nın havarileriyle olan ilişkilerini incelemeye başladı. Bir süre sonra ise Rabbin, Simun Petrus’a ne kadar da çok güvendiğini sezinlediğinden, örnek alınması ve taklit edilmesi gereken havarinin o olduğu konusunda şüphesi kalmamıştı. Evet Matta, İsa’yı sevmeyi Petrus’tan öğrenmek istiyor; böylece kimseye fark ettirmeden balıkçı havari Petrus’u gözetlemeye başladı. Ancak kısa bir süre sonra Tomas’ın kendisine yönelttiği: "Matta ne kadar da otoriter davranıyorsun!" eleştirisi üzerine Simun Petrus'u taklit etme kararından hemen vazgeçiyor.

               Matta, biraz daha düşündükten sonra kendi kendine: "Belki de Yuhanna’nın sevgisini taklit etmeliyim, hem zaten İsa onu çok seviyor. En iyisi onu seçmek" diyerek bu sefer de Yuhanna’yı izlemeye başlıyor.

               Seçimi ilgisiz kalmamıştı. Bir hafta sonra Bartalmay, gülümseyerek yanına yaklaşıp: "Matta sana neler oluyor böyle? Son zamanlarda davranışların ne kadar da değişti! Pek cilveli oldun!" demesi üzerine, havari, bu sözlerde seven bir insanın ilgisini sezinleyerek sorununu ona açıyor. Bartalmay, kardeşliğin ötesinde, bir baba gibi ona şu nasihatte bulunuyor: "Matta, İsa’yı kendi kalbinle sevip, onu kendi adımlarınla izle. Kendini başkalarıyla kıyaslama, başkalarını taklit ettiğin sürece Mesih İsa, senin tarafından sevildiğini nasıl anlayabilir? Senin Rabbi sevme tarzın güzeldir çünkü özeldir, herkesinkinden farklı ve diğerlerininkini tamamlar".

               Matta bir anda rahatladığını hissetti, Bartalmay biraz daha geç kalsaydı, İsa’nın mali işleri teslim ettiği Yahuda İskaryot Matta’nın yeni örneği olacaktı!