Sayfa 1

ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ

 

 

Yirmi dört yaşında iken Lisieux manastırında 1897'de ölen Therese de l'Enfant-Jesus'nün otobiyografik üç elyazması değiştirilip düzeltildikten sonra "Bir Ruhun Öyküsü" adlı kitap halinde toplanarak ilk kez 1898 yılında yayımlandı. Yıllar önce bu kitabı okumuş ve çok etkilenmiştim. Benim gibi milyonlarca kişiyi etkisi altına alan bu kitabı Türkçeye çevirmeye karar verdim ve hemen işe koyuldum. İlk iki bölümünü yeni bitirmiştim ki, bana bu kitabın Therese'in özgün elyazmaları olmadığı söylendi, bunun üzerine fikir değiştirerek Therese'in özgün elyazmalarını aradım ve bir kitap halinde 1957 yılında basılmış olduğunu öğrendim. Bu özgün elyazmalarını çevirirken, bazı bölümlerini halk anlayamaz, ya da bazı bölümleri halkı ilgilendirmez gerekçesiyle, elyazmaları orasından burasından kırpıp kuşa çevirmeye kalkmadım, kısacası hiçbir sansür uygulamadan elyazmaları olduğu gibi çevirdim. Bir genç kızın, bir rahibenin, bir azizenin düşüncelerinin, iç dünyasının, hayat felsefesinin daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için özgün elyazmaları olduğu gibi çevirmenin daha doğru olacağına inanıyorum.