Şarl Kardeş, Nasıralı İsa’nın İzinde...

Yazar: 
Annie de Jesus
Sayfalar: 22

1901 yılında rahip oldu Rahipliğinin ilk yıllarını Sahra çölünde, Beni Abbés’te ve sonra Tamanrasset’te yaşadı. Tek arzusu çölde yaşayan göçebelerin dostu ve kardeşi olmaktı. Dillerini öğrendi ve  kültürlerini anlamaya çalıştı. Tek amacı onları sevmekti, dinlerini değiştirmeyi kesinlikle düşünmedi. Yaşantısıyla İncili haykırmaya istedi.