Sayfa 2

İncil'e Karşı Saygı Duyuşu

Fransua'nın hayatını ilk kaleme alan Celano şunları anlatıyor: "Yolda, evde, her yerde, nerede olursa olsun tanrısal konularla ilgi­li bir yazı bulduğunda, içinde Rabbin adı geçtiği veya Rabbi ilgi­lendiren şeylerden söz ettiği için büyük saygıyla kaldırıp kutsal, uygun bir yerde saklardı."
              
Rahiplerin de aynen kendisi gibi yapmalarını isterdi. Bu yüzden kendi bakanlarına şöyle yazıyordu: "Tanrı'nın adını ve sözlerini içeren yazılar nerede bulunmuş olursa olsun, toplanmalı ve saygın bir yere yerleştirilmelidir." Vasiyetinde şöyle vurguluyordu: "Uygunsuz yerlerde isimler ve sözleri bulduğumda toplamak istiyorum. Diğerlerinin de benim gibi yapmalarını ve uygun bir yere yerleştirmelerini rica ediyorum."
              
Sadece İncil'in yazılarına saygı duymakla kalmazdı; Kutsal Kitaplar okurdu ve bu yazıların ruhuna verdiklerini, silinmeyecek şekilde kalbine yazardı. Belleği kitapların yerini tutuyordu, çünkü bir gerçeği bir kez duyduğunda, onu sürekli meditasyonlarının konusu oluyordu. Ayine katılamadığı günler yemekten önce, o günkü ayinde okunan İncil bölümünün okunmasını isterdi.