Sayfa 10

AZİZ EFRAİM,  KİLİSE DOKTORU (306–373) 

Efraim, (Süryanice Afrim) 306 yıllarına doğru Mezopotamya'da bulunan Nisibe'de (Günümüzde Midyat yakınlarındaki Nusaybin) doğdu. Babası Abnil tanrısının rahibiydi; daha genç bir delikanlı iken Hıristiyanlığa duyduğu sempati yüzünden evden kovuldu. Nisibe episkoposunun yanında bir yer buldu. Episkopos Jacques onun eğitimini üstlendi.

18 yaşında vaftiz olan Efraim bir süre Amida'da (Diyarbakır) da ikamet etti. Daha sonra kendisine manastır yaşamını seçti. Büyük aziz Vasil'in yanına Kapadokya'daki Césarée'ye (Kayseri) gitti. Pers kralı II. Sapor Mezopotamya'daki Hıristiyanlara karşı çok şiddetli bir kıyım uyguluyordu. Efraim manastırdan çıkarak Hıristiyanlara maddi yardım yapmaya koştu. Galiba tam o sırada "diyakon" lakabını aldı. Çünkü ancak o sırada görevini gerçekten yerine getirmiş oluyordu.

Nisibe 363 yılında Perslerin eline geçti. Efraim o sırada Edesse'deydi (Urfa). Edesse Roma İmparatorluğunun Osroène eyaletinin başkenti idi.

Efraim bir yandan vazediyor, bir yandan da kitap yazıyordu. Efraim Kutsal Kitabın yaklaşık tümünün yorumunu yapmıştı. Süryaniler şiirden hoşlandıkları için Efraim vazetmek için şiirden yararlandı. Hıristiyanlık inancı ve İsa'nın giz dolu yaşamı üzerine sayısız ilahi yazdı... Ona "Kutsal Ruh'un cythare'ı"  dendi. Tüm yaşamını Kilisenin uğruna yazı yazarak, dua ederek ve yoksulluk içinde geçirdi.

Papa XV. Benoît onu Aziz Jerôme' a eşit kılacaktır. Efraim kendisini çevreleyen halka mısralarla vazederdi. Hıristiyanlığın gerçek anlamını dile getiren ilgi çekici bir eğitmendi.

9 Haziran 373 yılında öldü. Nysse'li aziz Gregorius onu "Evrenin Doktoru" ilan etti.

Süryani Kilisesinde Arianizme karşı Hıristiyanlığı en iyi şekilde savunmuş biri olarak kabul edilir. Yortu günü 28 Ocak'tır.

Sözümüzü aziz Efraim'in 9.İlahisinden alınmış bir alıntıyla noktalayalım.

 

Bu dünyada gözlerini ne kadar arı kılabilmişsen

Yüce Tanrının Mutluluğunu o kadar görebileceksin!

Burada kulaklarını ne kadar açmışsan

Tanrı'nın Bilgeliğini o kadar alabileceksin!

Burada yüreğini ne kadar genişletirsen

Tanrı'nın hazinelerini o kadar alabilirsin!

Çünkü sınırsız Tanrı her yaratığa

Gereksinmesi olduğu kadarını verir,

Vizyonunun görüntüsünü gözlerimize,

Sesini kulaklarımıza uydurur!

Kutsaması da dilimize yanıt verir!

İyilikleri Lütfundan taşacaktır." İlahi 9/27

 

Türkiye'nin azizi aziz Efraim, bizim için dua et!