Sayfa 1

YETMİŞ KERE YEDİ

  

Affedin ve affedileceksiniz (Lk. 6,37)

              

  Sadece Peder olan bir Tanrı affeder

  Sadece Peder Tanrı’nın ruhunu taşıyan affedebilir. İsa bize Pederin yüzünü gösterir ve bize ruhunu verir ki bu bize affetme kapasitesi sağlar.

  Bu şekilde hayatımız yetkinliğe ulaşır ve sevgide mükemmel oluruz.

  Herkim affetmezse Tanrının hayatını yaşayamaz.

  Herkim affetmezse affetmeyi bilmeyenlerin sınıfına girer Çünkü Tanrı’nın ışığından çıkmış ve sevgiden uzak egoist, kendine dönük, karmaşık bir yapıya sahip olur: ve yaşamaz

  Tanrı Tanrıdır. Çünkü affetmeyi bilir. Tanrı insanları yetmiş kere yedi kez affedecek kadar sever.

Peder Vigilio Covi

  

  AFFET KENDİNİ

               Eğer cennette olsaydı bu sorun olmazdı. : Kaç kez affetmeliyiz. Yetkinleştiğimiz zaman böyle bir sorun olmayacak. Çünkü hepimiz affedilmiş olacağız. Hepimizi cennette toplayacak olan sebep bu olacak : affedildiler. Geleneksel olarak.... azizler arasına katılan en büyük aziz kapıcıdan en küçüğüne kadar hepsi affedildi..Sadece Meryem doğrudan doğruya affedilme lütfunu yaşamayacak buna karşılık tüm evlatları için dolaylı olarak yaşayacaktır. Hepimiz affedilmiş azizler olacağız. Eğer bebekleri çıkarırsak hiç aziz kalmaz . Affedildiğimiz için hepimiz aziz olacağız. Bu gerçek bana sevinç ve cesaret verir. Suç işlemekte olanlara olası azizler gözüyle bakabilme cesareti ve azizlerle, imanın büyük kahramanları şehitler, ruhbanlar,mistikler ve anakoretiler ile ortak birşeylere sahip olmanın sevincini yaşayacağız. Kendini affet! Bir başka gerçek varki cennetin tüm sakinlerini sevinçle bir araya toplayabilecek hepimiz affetmiş olanlar olacağız. Affetmek ve affedilmek kurtuluş yolunu tırmanabilmek için giyilmesi gereken iki ayakkabı gibidir. Affetmek ve affedilmek Tanrı’nın merhametinin bir sonucudur: Bunun için Tanrı affeder. Bunun içinde biz evlatları O’nun ruhunu taşıyanlar, Onun tavırlarını imite edenler, ve yüreğine ekilenler olarak  affediyoruz .