Dua için klavuzlar3. KONU

Dua için kılavuzlar

 

Bir sürü tanık

2683 Tanrı’nın Egemenliğine bizim önümüzden giden, özellikle de Kilise’nin "aziz" olarak tanıdığı tanıklar,(Bkz. İbr 12, 1) örnek yaşamlarıyla, yazdıklarının aktarılmasıyla ve bugünkü dualarıyla duanın diri geleneğine katılır. Tanrı’yı gönül gözüyle seyrederler, Onu yüceltirler ve yeryüzünde bıraktıklarına özen göstermeye devam ederler. Efendilerinin "sevincine" girerek "büyük işlerin başına getirildiler"(Bkz. Mt 25, 21). Onların şefaati Tanrı tasarısında en büyük hizmetleridir. Onları bizim için ve dünya için şefaatte bulunmaya davet etmeliyiz ve bunu yapabiliriz.

2684 Azizler birliğinde Kiliselerin tarihi boyunca çeşitli tinsellikler gelişti. İnsanlara olan Tanrı sevgisinin bir tanığının kişisel karizması, İlya’nın "ruhu"nun Elişa’ya(Bkz. 2 Kr 2, 9) ve Vaftizci Yahya’ya(Bkz. Lk 1, 17) aktarıldığı gibi müritler bu ruhta payları olabilsin diye aktarılabilmiştir.(Bkz. PC 2) Bir tinsellik akımı değişik litürjik ve teolojik yönlerde gelişir. İmanın belirli bir insan çevresinde ve tarihinde kök salmasını gösterir. Hıristiyan tinsellikleri duanın diri geleneğine katılırlar ve inanlılar için vazgeçilmez kılavuzlardır. Çeşitli zenginliklerinde Kutsal Ruh’un tek ve arı ışığını yansıtırlar.

"Ruh gerçekten azizlerin yeridir, aziz de Ruh için özel bir yerdir, çünkü aziz Tanrı’nın kendisiyle oturmasına izin verendir ve ona Tanrı’nın Tapınağı denmektedir."(A. Basilios, spir. 26, 62)

Duanın hizmetlileri

2685 Hıristiyan ailesi duanın öğretildiği ilk yerdir. Evlilik sırrı üzerine kurulan Hıristiyan ailesine "Ev Kilisesi" denir. Orada Tanrı’nın çocukları "Kilise’de" dua etmesini öğrenirler ve bundan şaşmazlar. Özellikle küçük çocuklar için aile içinde yapılan günlük dua Kutsal Ruh tarafından sabırla uyandırılan Kilise’nin canlı belleğinin ilk tanığıdır.

2686 Papazlık aşaması almış din adamları erkek ve kız kardeşlerin Mesih’te dua eğitiminden sorumludur. İyi Çoban’ın hizmetlileri olarak görevleri Tanrı’nın Halkını duanın diri kaynaklarına götürmektir: Tanrı Sözü’ne, litürjiye, Tanrısal yaşama, yaşamın somut durumlarında Tanrı’nın varlığını tanımaya.(Bkz. PO 4-6)

2687 Birçok din adamı tüm yaşamını duaya adamıştır. Mısır çöllerinden beri, keşişler, rahipler ve rahibeler zamanlarını Tanrı’yı yüceltmeye ve onun halkının şefaatine ayırırlar. Adanmış yaşam duasız ayakta kalamaz ve sürdürülemez. Adanmış yaşam Kilise’deki tinsel yaşamın ve gönül gözüyle seyredişin diri kaynaklarından biridir.

2688 Çocukların, gençlerin ve erişkinlerin din eğitiminin amacı Tanrı’nın Sözünün kişisel olarak duada medite edilmesi, litürjik duada güncelleştirilmesi ve yeni bir yaşamda ürün vermesi için her zaman için içselleştirilmesidir. Din eğitimi aynı zamanda halkın dindarlığının farkına varılması ve eğitilmesidir.(Bkz. CT 54) Temel duaların ezbere öğrenilmesinin dua yaşamına gerekli bir destek sunmasına rağmen duanın anlamının öğrenilmesi daha önemlidir.(Bkz. CT 55)

2689 Grup halinde yapılan dua, hatta "dua okulları" Kilise içinde duanın yenilenmesinin itici güçlerinden ve işaretlerinden biridir, yeter ki Hıristiyan duasının gerçek kaynaklarından yararlanılsın. Birleşme yönünde çaba gösterme Kilise içindeki gerçek dua işaretidir.

2690 Kutsal Ruh kimi inanlılara kişileri ruhsal yönden yönetmeleri amacıyla bilgelik, iman ve iyiyle kötüyü ayırt etme yetisini verir, kısacası duanın kamu yararı göz önüne alınarak yapılan faaliyet için. Böylesi bir yetiyle donatılmış kadın ve erkekler duanın diri Geleneğinin gerçek hizmetlileridir:

İşte bunun içindir ki, mükemmellikte ilerlemek isteyen kişiye A. Juan de la Cruz şöyle öğüt veriyor: "Hangi ellere kendinizi bıraktığınıza dikkat edin, çünkü öğrenci öğretmenine, oğul da babasına benzer." Şunu da ekliyor: "Yönetici bilgili ve ihtiyatlı üstelik tecrübeli olmalıdır ( ... ). Ruhsal rehberin ruhsal yaşam konusunda tecrübesi yoksa Tanrı’nın çağırdığı ruhları Tanrı’ya götüremez, hatta bunu anlayamaz bile."(Llama strphe 3)

Dua etmeye uygun yerler

2691 Tanrı’nın evi olan kilise, kilise cemaati için litürjik dua etmesine uygun bir yerdir. Kilise ayrıca, kilisede efkaristiyada ekmek ve şarap biçiminde hazır bulunan İsa’ya tapınma yeridir. Gerçekten dua etmek için uygun bir yerin seçimi önemlidir:

- Kişisel dua için, Kutsal Kitabın ve ikonaların bulunduğu bir "dua köşesi" Babamızın huzurunda "gizlide olabilmek için"(Bkz. Mt 6, 6) yeterlidir. Hıristiyan ailesi için bu türden küçük bir dua yeri birlikte dua etmeyi teşvik eder.

- Manastırların bulunduğu bölgelerde, bu manastırlar Dua Saatlerinde inanlılara daha yoğun biçimde kişisel dua yapma olanağını sağlayacak yalnızlık imkânını vererek yardımcı olurlar.(Bkz. PC 7)

- Haclar yeryüzünde Cennete doğru yol aldığımızı anımsatırlar. Geleneksel olarak duanın yenilenmesi için çok uygundurlar. Kutsal yerler diri kaynakların arayışı içinde bulunan hacılar için Hıristiyan duasının biçimlerini "Kilise’de" yaşamak için istisnai yerlerdir.

 

ÖZET

2692 Gurbetteki Kilise, duasında şefaatini dilediği azizlerin duası ile birliktedir.

2693 Değişik Hıristiyan tinsellikleri duanın geleneğine katılırlar ve tinsel yaşam için değerli kılavuzlardır.

2694 Hıristiyan ailesi dua eğitiminin yapıldığı ilk yerdir.

2695 Papazlık aşaması almış olan din adamları, yaşamı duaya adama, din eğitimi, grup halinde dua, "ruhsal yönetim" Kilise içerisinde dua edenlere yardım sağlar.

2696 Dua için en uygun yerler kişisel ya da aile dua köşeleri, manastırlar, hacca gidilen kutsal yerler, özellikle de cemaatin toplandığı, litürjik duanın yapıldığı, efkaristiyaya tapınıldığı özel bir yer olan kilisedir.