Günahların bağışlanacağına inanıyorum

 

 

10. KONU

"Günahların bağışlanacağına inanıyorum"

976 Havarilerin İnanç İlkeleri Formülü günahların bağışlanması inancını Kutsal Ruh inancına, aynı zamanda Kilise’ye olan inanca ve azizler birliğine bağlıyor. Dirilmiş Mesih İsa kendi günahları bağışlama Tanrısal yetkisini havarilerine Kutsal Ruh’u vererek verdi: "Kutsal Ruh’u alın. Kimin günahlarını bağışlarsanız, bağışlanmış olacak; kimin günahlarını bağışlamazsanız, bağışlanmamış kalacaktır" (Yu 20, 22-23).

(Bu kitabın ikinci kısmı Vaftizle, Tövbe sırrıyla ve öteki Kilise sırlarıyla, özellikle Efkaristiya’yla günahların bağışlanışını açıkça işleyecektir. Burada kısaca bazı temel verileri hatırlatmak yeterli olacaktır.)

I. Günahların bağışı için tek bir Vaftiz

977 Rab İsa günahların bağışlanmasını inanca ve Vaftize bağladı: "Dünyanın her tarafına gidin, İyi haberi her yaratılana duyurun. İman edip vaftiz olan, kurtulacaktır" (Mk 16, 15-16). Vaftiz günahların bağışlanmasının ilk ve temel sırrıdır, çünkü bizleri "yeni yaşam sürelim diye"(Bkz. Rom 4, 25) (Rom 6, 4) günahlarımız için ölmüş, aklanmamız için dirilmiş Mesih’e bağlar.

978 "İmanımızı dile getirirken bizi arındıran ilk Vaftizimiz sırasında aldığımız bağış öylesine tam ve eksiksizdir ki, ne ilk günahta, ne de özgür irademizle işlediğimiz suçlarda sileceğimiz bir şey, ne de cezasını ödeyeceğimiz bir suç kalır ( ... ). Ama yine de Vaftiz lütfu insanı doğanın bütün kusurlarından bağışık tutmaz. Tersine bizleri kötülüğe götüren dünya isteklerine karşı hâlâ mücadele etmemiz gerekmektedir."(Catech. R. 1, 11, 3)

979 Bu kötülük eğilimi mücadelesinde kim her türlü günah yarasını engelleyecek kadar fazla dikkatli ve yılmazdır? "Kilise’nin günahları bağışlama yetkisine sahip olması gerekliyse, Vaftiz sırrı da Mesih İsa’dan almış olduğu göklerin Egemenliğinin anahtarlarını kullanacağı tek çare olmazdı. Kilise bütün tövbe etmiş kişilerin, yaşamlarının son anına kadar günah işlemiş olsalar da, günahlarını bağışlayabilmeliydi."(Catech. R. 1, 11, 4)

980 Vaftiz olmuş kişi Tanrı ve Kilise ile tövbe sırrı sayesinde barışabilir:

Kilise Babaları haklı olarak tövbeye "vaftizin zahmetli bir türü"(A. Nazianzlı Gregorius, or. 39, 17) demişlerdir. Bu Tövbe Sırrı, Vaftizden sonra günaha düşmüş olanların esenlikleri için henüz Vaftizle yeniden doğamamış olanlarda olduğu gibi gereklidir.(Trento Kon:DS 1672)

II. (Cennet) Anahtarlarının gücü

981 Mesih İsa dirildikten sonra havarilerini "günahların bağışlanması için tövbe çağrısını kendi adıyla tüm uluslara duyurmaları" (Lk 24, 47) için gönderdi. Bu "barıştırma görevi"ni (2 Kor 5, 18) havariler ve onların halefleri insanlara yalnızca Mesih tarafından bizler için hak edilen Tanrı bağışını bildirerek ve onları imana ve dine dönmeye çağırarak değil, ama aynı zamanda onların Vaftizle günahlarını bağışlayarak ve Mesih İsa’dan alınan anahtarların gücüyle onları Tanrı’yla ve Kilise’yle barıştırarak gerçekleştirirler.

Kilise, göklerin Egemenliğinin anahtarlarını, günahların bağışlanması kendisinde Mesih’in kanı ve Kutsal Ruh’un etkisiyle gerçekleşsin diye aldı. Günahları yüzünden ölmüş olan ruh, ihsanının bizi kurtarmış olduğu Mesih’le yaşaması için, bu Kilise’de yeniden yaşama kavuşur.(A.Augistinus,sem.214,11)

982 Ne kadar büyük olursa olsun Kilise’nin bağışlayamayacağı günah yoktur. "Hiç kimse, ne kadar kötü ve ne kadar suçlu olursa olsun, bağışlanacağından umudunu kesmemeli, yeter ki tövbesinde samimi olsun."(Catech. R. 1, 11, 5) Bütün insanlar için ölmüş olan Mesih İsa, Kilisesinde, kapıların günahtan dönen herkese açık tutulmasını ister.(Bkz. Mt 18, 21-22)

983 Din eğitimi, dirilmiş Mesih’in Kilisesi için yaptığı ihsanın kıyaslanamaz büyüklüğü içinde inanlılarda imanı uyandırmaya ve imanla beslemeye çalışacaktır: Günahları gerçekten bağışlamak yetkisi ve görevi: Havarilere ve onların haleflerine verilmiştir.

Rab İsa havarilerinin büyük yetkiye sahip olmalarını istedi: Yoksul hizmetkârlarının kendisi yeryüzündeyken ne yaptıysa aynısını kendi adına yapmalarını istedi.(A. Abrosius, poenit. 1, 34)

Papazlar Tanrı’dan ne meleklere ne de başmeleklere verilmeyen bir güç aldılar. ( ... ) Tanrı yukardan papazların burada yaptıklarını onaylıyor.(A. Yuhanna Krisostomos, sac. 3, 5)

Kilise içinde günahların bağışlanma işlemi olmasaydı, hiçbir umut, hiçbir ebedi yaşam umudu ve bir ebedi kurtuluş olmayacaktı. Kilise’ye böyle bir ihsanda bulunduğu için Tanrı’ya şükredelim.(A. Augustinus, serm. 213, 8)

ÖZET

984 Credo "günahların bağışlanması" inancını Kutsal Ruh inancına bağlıyor. Nitekim, dirilmiş Mesih havarilerine Kutsal Ruh’u verirken onlara günahları bağışlama yetkisini de verdi.

985 Vaftiz günahların bağışlanmasının birinci ve temel sırrıdır: Bizi ölmüş ve dirilmiş Mesih’le birleştirir ve bize Kutsal Ruh’u verir.

986 Mesih’in isteği doğrultusunda Kilise vaftiz olmuş olanların günahlarını bağışlama yetkisine sahiptir ve bu yetkiyi normal olarak papazları ve episkoposları aracılığıyla tövbe sırrında uygular.

987 "Günahların bağışlanmasında, papazlar ve Kilise sırları sadece birer araçtırlar, esenliğimizin tek sahibi ve dağıtıcısı Rabbimiz Mesih İsa suçlarımızı silmek ve bizi aklamak için onları kullanmak istiyor."(Catech. R. 1, 11, 6)