İsa'nın Başrahiplik duası3. KONU

İsa’nın Başrahiplik duası

2746 İsa, Saati yaklaştığında Babasına dua eder.(Bkz. Yu 17) İsa’nın duası, İncil’de en uzun şekilde aktarılan tüm yaratılış ve esenlik ekonomisini olduğu gibi İsa’nın ölümünü ve dirilişini de kucaklayan duadır. İsa’nın Saati geldiğinde yaptığı dua, aynı şekilde "ilk ve son kez" gerçekleşmiş Paskalyası Kilisesinin litürjisinde var olmaya devam etmektedir.

2747 Hıristiyan geleneği haklı olarak buna İsa’nın başrahiplik duası diyor. Baş Rahibimiz İsa’nın duasıdır; Baba’ya bütünüyle "adandığı" Baba’ya "geçiş"inden (Paskalya), Kurbanından ayrılmaz..(Bkz. Yu 17, 11.13.19)

2748 Bu kurbanlı, Paskalya duasında her şey Onda "toplanmış" oldu:(Bkz. Ef 1, 10) Tanrı ve dünya, Kelâm ve beden, ebedi yaşam ve zaman, kendini veren sevgi ile ihanet eden günah, hazır bulunan havariler ile Onun sözüne inananlar, alçalma ve yücelik. Paskalya duası Birlik duasıdır.

2749 İsa Baba’nın işini bütünüyle gerçekleştirdi, duası gibi Kurbanı da Zamanın sonuna kadar uzanır. Saati geldiğinde yaptığı dua son zamanları doldurur ve onları bitimlerine doğru götürür. Baba’nın her şeyi vermiş olduğu Oğul olan İsa her şeyi Baba’ya teslim etmiş, aynı zamanda da Baba’nın kendisine vermiş olduğu her beden üzerindeki yetki ile yüce bir serbestlikle(Bkz. Yu 17, 11- 1319. 24) Kendisini ifade etmiştir. Kendisini Kul yapan Oğul Rab’dir, Pantocratôr’dur. Bizim için dua eden Baş Rahibimiz aynı zamanda içimizde dua eden Kişidir ve dileğimizi yerine getiren Tanrı’dır.

2750 Bize öğrettiği Göklerdeki Babamız duasının içerisine ancak Rab İsa’nın adına girerek benimseyebiliriz. Onun Rahiplik duası Göklerdeki Babamız duasının büyük dileklerini Ruh’ la birlikte içeriden esinler: Baba’nın adının kaygısı(Bkz. Yu 17, 6- 11.12. 26) Krallığının ve Yüceliğinin(Bkz. Yu 17, 1. 5. 10. 23-26) tutkusu, Baba’nın esenlik tasarısı(Bkz. Yu 17, 2- 4.6. 9. 11. 12. 24) ve kötüden kurtulma(Bkz. Yu 17, 15) konusundaki isteğinin yerine getirilmesi.

2751 Son olarak, İsa bize dua yaşamının gizi olan Baba’nın ve Oğul’un(Bkz. 17, 3.6-10. 25) birbirinden ayrılmaz olduğu "anlayışını" verir ve açınlar.

 

ÖZET

2752 Dua kendimize ve Ayartıcının hilelerine karşı bir mücadele ve bir çaba gerektirir. Dua mücadelesi genelde Mesih’in Ruhuna göre davranmak için gerekli "ruhsal mücadeleden" ayrılmaz: İnsan nasıl yaşıyorsa öyle dua eder, nasıl dua ederse öyle yaşar.

2753 Dua mücadelesinde yanlış kavramlara, değişik zihinsel akımlara, başarısızlıklarımızın tecrübesine karşı gelmeliyiz. Duanın yararlılığından ya da olanaklılığından kuşku duyulmasını getiren bu ayartmalara karşı alçakgönüllülükle, güvenle ve sebatla karşılık vermek gerekir.

2754 Dua uygulamasında karşılaşılan başlıca zorluklar dikkatsizlik ve duygusuzluktur. Bunun çaresi iman, yürek tövbesi ve uyanıklığıdır.

2755 Duayı tehdit eden sık rastlanan iki ayartma vardır: İman eksikliği ve çilenin gevşetilmesi ile ortaya çıkan ve cesaretsizliğe götüren bir çeşit depresyon türü olan "akedya".

2756 Duamızın kabul edilmediği gibi bir duyguya kapıldığımızda evlatlık güvenimiz denemeye tabi tutulmuş olur. İncil duamızın Ruh’un isteğine uyup uymadığı konusunda kendimizi sorgulamamızı istiyor.

2757 "Durmadan dua edin" (1 Sel 5, 17). Dua etme her zaman mümkündür. Hatta yaşamsal bir gerekliliktir. Dua ve Hıristiyan yaşamı birbirinden ayrılmazdır.

2758 İsa’nın Saati geldiğinde yaptığı duaya haklı olarak tüm esenlik ve yaratılış ekonomisini toparlayan "başrahiplik duası"(Bkz. Yu 17) denir. "Göklerdeki Babamız" duasındaki büyük dilekleri esinler.