Son doksoloji4. KONU

Son doksoloji

2855 Son doksoloji olan "Çünkü egemenlik, yücelik ve güç sana aittir" tümcesi Baba’ya sunulan ilk üç dileği yeniden ele alır: Adının yüceltilmesi, Egemenliğinin gelmesi ve kurtarıcı İsteğinin gücü. Ancak bu yeniden ele alma göksel litürjide(Ap 1, 6, 4, 11,5, 13) olduğu gibi tapınma ve şükran biçimindedir. Bu dünyanın prensi bu krallık, güç ve yücelik ünvanlarını(Bkz. Lk 4, 5-6) yalanla kendine mal etti; Rab olan Mesih esenlik gizi kesin olarak gerçekleştiğinde ve Tanrı herkeste her şey olduğunda Ona Egemenlik sunulana dek bunları Babasına ve bizim Babamıza geri verdi.(Bkz. 1 Kor 15, 24-28)

2856 "Dua sona erince ‘Amin’ diyorsun. Tanrı’nın bize öğrettiği duanın(A. Kudüslü Kirillos. Catech. Myst. 5, 18) içerdikleri ‘gerçekleşsin’(Bkz. Lk 1, 38) demek olan ‘Amin’le bunu teyit etmiş olursun."

 

ÖZET

2857 Babamız [duasındaki] ilk üç dilek Baba’nın Yüceliği ile ilgilidir: Adının kutsal kılınması, Egemenliğinin gelmesi ve Tanrısal isteğinin gerçekleşmesi. Diğer dört dilek ise ona isteklerimizi sunar: Bu dilekler hayatımızı idame ettirmek için ya da hayatımızı günahtan kurtarmak ve İyinin Kötüye galip gelmesi için yaptığımız mücadelemizle ilgilidir.

2858 "Adın kutsal kılınsın" diyerek Musa’ya, daha sonra İsa’ya açınlanan adının bizde ve bizim tarafımızdan aynı zamanda her insan ve her ulus tarafından kutsal kılınmasıyla Tanrı’nın tasarısına girmiş oluruz.

2859 İkinci dilekle Kilise özellikle Mesih’in dönüşünü ve Tanrı’ nın egemenliğinin nihai gelişini düşünmektedir. Kilise aynı zamanda "günlük" yaşamımızda Tanrı’nın egemenliğinin gelişmesi için de dua eder.

2860 Üçüncü dilekte Babamızdan dünya üzerindeki esenlik tasarısını gerçekleştirmek amacıyla isteğimizi Oğlunun isteğiyle bir yapmasını dileriz.

2861 Dördüncü dilekte "Bize ver" diyerek kardeşlerimizle birlik içinde göklerdeki Babamıza duyduğumuz evlat güvenini ifade etmiş oluruz. "Ekmeğimizi" sözcüğü yaşamımızı idame ettirmek için gereken dünyevi yiyeceği ve aynı zamanda Tanrı’nın Sözü ve Mesih’in Bedeni olan Yaşam Ekmeğini belirtir. Bu ekmek, Tanrı’nın "Bu Gün"ünde, gelmekte olan Egemenliğin ilk tadı şimdiden Efkaristiya’da önceden sezilen Tanrı’nın Egemenliğindeki Şölen gününde alınır.

2862 Beşinci dilek işlediğimiz günahlar için Tanrı’nın merhametini diler, Mesih’in örneğinde olduğu gibi ve Onun yardımıyla düşmanlarımızı bağışlamayı bilirsek bu merhamet yüreğimize girebilir.

2863 "Ayartılmamıza izin verme" dediğimizde Tanrı’dan günaha götüren yola düşmemize engel olmasını dilemiş oluruz. Bu dilek Ruh’un ayırt etme yeteneğini ve gücünü gerektirir; uyanıklık lütfunu ve sonuna kadar sebat etmeyi ister.

2864 Son dilekte "Kötü olandan bizi kurtar" diye kilise ile birlikte dua eden Hıristiyan Tanrı’dan Mesih tarafından Tanrı’ya ve onun esenlik tasarısına karşı olan melek, bu dünyanın Prensi olan Şeytan üzerinde zaten kazanılmış zaferi ortaya koymasını diler.

2865 Son Amin sözcüğü ile de yedi dilekle ilgili kendi "Fiat"ımızı; "söylendiği gibi olsun"u ifade etmiş oluruz.